Döner Herstellerverein Rhein/Main e.V.

Döner Üreticileri Derneği Rhein/Main'ın Açılış Toplantısı

 

Döner Üreticileri Derneği Rhein/Main 20.06.2010 Pazar günü saat 14:00 - 17:00 arası Frankfurt a.M. Mercure Otelinde verdiği bir resepsiyonla açılış toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Bölgeden 20 kadar Döner Üreticisinin yanısıra davetli olarak medya mensupları, Dönerci Dergisi ve Türk Döner Dergisi sahibleri, Baharatcı ve Tatlıcılar da katıldı.

 

Geçen senden beri sürdürülen kuruluş çalışmaları 15.04.2010 tarihinde derneğin Ticaret siciline kaydıyle resmiyet kazanmış oldu.

 

Döner Üreticileri Derneği Rhein/Main'ın hitap ettiği bölge Karlruhe'den Kassel'e kadar faaliyet gösteren Döner Üreticilerini kapsamaktadır. Bu bölgede 42 Döner Üreticisi bulunmaktadır.

 

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Baharatcı-Gewürzmann firması sahibi Cemal Akşan Döner sektörüyle ilgili genel bilgileri verdikten sonra örgütlenmenin ehemmiyetinin altını çizerek örgütlü yaşamanın hayatı kolaylaştırdığını beliritti. Özellikle sakin ve normal zamanlarda ciddi bir şekilde yapılan dernek çalışmalarının faidesinin olağanüstü durumlarda görüleceğini anlatan Akşan yeni krizlerle sürpriz yaşamadan sürprizlere hazırlıklı olunmasını istedi. Akşan Dönerin artık klasik-geleneksel şekillerden çıkarak yeni üretim ve tüketim şekillerine girdiğini, örneğin pide arası yerine karton kutularda da sunulmaya başladığına, hatta yılbaşı yortularında Çam ağaçlarına süs maketi olarak asılmaya başlandığını anlatarak konuşmasını bitirmiş oldu.

 

Dernek Başkanı Naim Kılıç konuşmasında Döner Sektörünün her gün büyüdüğüne işaret etti. Dönercilerin işinin hem çok kolay hemde çok zor olduğunu anlatan Kılıç, kolaylığın sektörde mesleği eğitimi olmadan, profesyonel tanıtım araçlarına gerek duymadan ve uzman pazarlamacılara ihtiyaç görmeden faailiyetlerin sürdürüldüğünü ancak gelişen sektörde artık bu alt yapının çok yetersiz kaldığını, üretim, tanıtım ve pazarlama daki gelişmelere nisbetle mali hesap ve kalkülasyon veri tabanlarının yetersiz kaldığını bununda rekabeti menfi şekilde etkilediğini anlattı.

 

Sektörede en büyük birinci sorunun Eğitimsizlik, ikinci sorunun ise Temsil eksikliğinin (örgütsüzlüğün) olduğunu ifade eden Kılıç Üreticilere derneğe aktif şekilde katılarak yön verilmesi çağrısında bulundu.

 

Toplantıya misafir konuşmacı olarak katılan Giessen Justus-Liebig Üniversitesinden Veteriner Doktor Ömer Akıneden Dönerin sektör olarak Almanya'da 15-20 yıllık bir mazisi olduğunu ama sektörün Dönercilerle kısıtlı olmadığına dikkat çekti. Sektörün sorunlarının özellikle işletmelerin kendi yapılarından kaynaklandığını izah eden Akıneden özelikle başka bir iş bulamayanların sektörde odaklanmalarının sektörün seviyesinin yükselmesine yardımcı olmadığını ifade etti. Gelişen kalite kontrol sistemlerinin imalathanelere adaptasyonunun kalifiye elemanlarla mümkün olacağını anlatan Akıneden kalitenin artırıldığı nisbetle sektörde kazancında artacağına işaret etti.

 

Son konuşmacı olarak kürsüye çıkan Dönerci Dergisi Sahibi ve Genel Müdürü Osman Söyler Avrupa ve Dünyadaki birçok dönerciyi yakinen tanıdığını ve hepsininde sıkıntılarının üç ana konuda odaklandıklarını söyledi: Eleman, Standart et ve katkı maddeleri. Sektördeki bu sıkıntıların sektörde bilgi paylaşımını yoksunluğundan ve gerçekleştirilememesinden kaynaklandığını ifade eden Söyler bunun kapatmaya kadar giden inanılmaz bedellere mal olduğuna vurgu yaptı. Zira aynı kötü tecrübeyi herkesinde yaptığını, halbuki bilgi paylaşımı gerçekleştiğinde bir sektör mensubunun yaptığı kötü tecrübeyi başkalarının yapmayacağını izah etti. Bu tür gereksiz maliyetlerin sermayeyi yok derecesine getirerek işletmelerin hareket kabiliyetlerini sıfıra doğru daralttığını belirten Söyler: "Samimiyetle söylüyorum, aylık 500.000 € ciro yapan işletmelerimiz bazan 1.000 € luk bir ihtiyacı karşılamaktan aciz kalıyorlar" dedi.

 

Bütün üreticilerin hepsininde teker teker çok değerli olduklarının altını çizen Söyler bu arkadaşların örgütleşme ve dernekleşme faaliyetlerinde nasıl yıprandıklarını ve demotive olduklarını güzel bir espiriyle anlattı: "Birisi sarraftan altın alırken bunları sonra geri vermesi gerektiğinde kaça alacağını sormuş. Sarraf'ta aynı fiyata geri alabileceğini söylemiş. Gel zaman git zaman müşteri altınları satma durumuna gelmiş. Ancak sarraf daha az bir fiyat biçince sebebini sormuş. Sarraf'ta kendisine: "Bak arkadaşım" demiş "bu altınlar buradayken hebsi birbirinden uzak ayrı ayrı kutularda kusursuz ve pürüzsüz duruyorlardı. Ancak sen aldıktan sonra hepsini biraraya koyduğunda birbirleriyle sürtüşdükce cizildiler, zedelendiler, sakatlandılar. Onun için geri alım değeri düşmüş oldu!"

 

Osman Söyler Üreticilerin Dernek faaliyetlerine her türlü desteği vererek yanlarında olacağını ifade ederek sözlerini bitirdi.

 

DÖNERISTAN olarak bizde Döner Üreticileri Derneği Rhein/Main'ın döner alemine hayırlı olmasını diliyoruz.

 

Not: Sektördeki bilgi paylaşımının olmayışı malesef çok doğru. Sitemiz www.doeneristan.com tam da bu eksikliği doldurmak için kurulmuştur. Henüz çok yeni olan sitemiz yakın zamanda bilgi, belge ve tecrübe paylaşma bölümlerinde sektöre olağanüstü hizmetler sunacaktır.

 

Döner Üreticileri Derneği Rhein/Main'in Açılış Toplantısından Kareler